Wzorce przewodności, LLG

  • Wartości podane dla temp. 25°C., Dokładność ± 1%
  • Zgodne ze standardami NIST
  • Certyfikat zawierający rzeczywiste wartości, daty ważności i niepewności pomiarowe


Karty charakterystyki tych produktów są dostępne na stronie www.llg-labware.com.
Wzorce przewodności, LLG
Wzorce przewodności, LLG
TypPoj. mlOp.Nr kat.
84 µS/cm50019.040 861
147 µS/cm50019.040 862
1413 µS/cm50019.040 863
12880 µS/cm50019.040 864

Wzorce przewodności, LLG
Wzorce przewodności, LLG