Podłoża mikrobiologiczne LLG-Media, suche, małe opakowania do testów

Podłoża do hodowli bakterii
Pożywka Luria Bertani (mod. Millera):
 • Standardowa pożywka do hodowli E. coli, z wysoką zawartością soli
 • Doskonała do preparatyki plazmidów
 • Dostępna także w formie granulowanej
Pożywka Luria Bertani (mod. Lennoxa):
 • Standardowa pożywka do hodowli E. coli, z niską zawartością soli
 • Doskonała do hodowli rekombinantowych szczepów E. coli
Pożywka TB (Terrific Broth):
 • Pożywka bogata do hodowli E. coli i uzyskiwania wysokiej gęstości zawiesiny bakteryjnej
 • Doskonała do ekspresji białek i preparatyki plazmidów
 • Dostępna także w formie granulowanej
Pożywka 2xYT:
 • Pożywka odżywcza do hodowli rekombinantowych szczepów bakterii E. coli oraz do namnażania fagów nitkowatych

Pożywki do hodowli drożdży
Pożywka YPD:
 • Standardowa pożywka do hodowli Saccharomyces cerevisiae i innych drożdży

Agar
Agar Luria Bertani (mod. Millera):
 • Standardowy agar do hodowli E. coli, z wysoką zawartością soli
 • Doskonały do hodowli szczepów E. coli używanych w biologii molekularnej
Agar Luria Bertani (mod. Lennoxa)
 • Standardowy agar do hodowli E. coli, z niską zawartością soli
 • Doskonały do hodowli rekombinantowych szczepów E. coli

Składniki podłóż
Ekstrakt drozdżowy:
 • Koncentrat rozpuszczalnych w wodzie składników autolizatu komórek drożdży Saccharomyces cerevisiae
 • Powszechnie używany do pożywek dla komórek bakteryjnych i grzybowych oraz linii komórek ssaków i owadów.
Trypton:
 • Pankreatyczny hydrolizat kazeiny
 • Doskonały do podłóż mikrobiologicznych przy produkcji antybiotyków, toksyn, enzymów i innych produktów
Pepton kazeinowy:
 • Pankreatyczny hydrolizat kazeiny
 • Doskonały do podłóż mikrobiologicznych i do fermentacji
Podłoża mikrobiologiczne LLG-Media, suche, małe opakowania do testów
Podłoża mikrobiologiczne LLG-Media, suche, małe opakowania do testów
Podłoża mikrobiologiczne LLG-Media, suche, małe opakowania do testów
Podłoża mikrobiologiczne LLG-Media, suche, małe opakowania do testów

PODłOżA MIKROBIOLOGICZNE LLG SZPATUłKI PęTLE KORKI CELULOZOWE STERYLNE EZY 
Podłoża mikrobiologiczne LLG-Media, suche, małe opakowania do testów
Podłoża mikrobiologiczne LLG-Media, suche, małe opakowania do testów