Kapsle do naczynek z kryzą, aluminiowe, ND11, z membraną aluminiową, LLG

Kapsle ND11 z aluminiową membraną. Aluminiowe membrany są idealne do przechowywania standardów lub wysoce reaktywnych substancji mogących reagować ze standardowymi materiałami, z jakich wykonywane są membrany. Wyeliminowane jest także ryzyko zanieczyszczenia próbek plastyfikatorami, silikonem, gumą butylową oraz komponentami PTFE, FEP, TEF. Pierścień umieszczony ponad metalową membraną zapewnia doskonałą szczelność systemu.

Zalety
  • Gładkie, lakierowane kapsle z centralnym otworem 5,5 mm
  • Wolne od elastomerów i halogenów
  • Doskonała szczelność dzięki dodatkowemu pierścieniowi
  • Pakowane w szklane pojemniki (nie zawierają plastyfikatorów)

Aplikacje
  • Analizy elastomerów i plastomerów
  • Analizy ftalanów
  • Analizy fluorowanych i halogenowanych związków organicznych
  • Analizy lotnych związków organicznych (VOC)
  • Analizy katalizatorów polimeryzujących
Z otworemØ Otworu mmMateriał septyGrub. mmTwardość Shore'aOp.Nr kat.
Tak5,5Aluminium0,06 1006.267 113
Tak5,5PTFE0,2553 D1006.267 114

LLG NACZYNEK WKłADKI FIOLEK GWINTEM NACZYNKA ND9 SZEROKA SZYJKA ZAKRYWKI MAGNETYCZNE KAPSLE KRYZą ALUMINIOWE MEMBRANą ECONOMY SZEROKą SZYJKą GWINTOWANE SZYJA CAłKOWICIE ZRYWANE ZESTAWY GWINTOWANYCH SZYJą ND8 WąSKA FIOLKI WKłADY NAKRęTKI MEMBRANY NAKRęTEK ULTRABOND ZAMKNIęCIEM OBłY KLIPS GOTOWE PRECYZYJNYM ANALIZY FAZY NADPOWIERZCHNIOWEJ KORKI 
Kapsle do naczynek z kryzą, aluminiowe, ND11, z membraną aluminiową, LLG
Kapsle do naczynek z kryzą, aluminiowe, ND11, z membraną aluminiową, LLG