: STERYLNE
 
Ezy LLG, PS, Sterylne, oczko/igła
Ezy LLG, PS, Sterylne, oczko/igła
Ezy LLG, sterylne
Ezy LLG, sterylne
Filtry komórkowe LLG, nylonowe, sterylne
Filtry komórkowe LLG, nylonowe, sterylne
Krioprobówki, PP, sterylne, LLG
Krioprobówki, PP, sterylne, LLG
Lejki analityczne do filtracji, sterylne, LLG
Lejki analityczne do filtracji, sterylne, LLG
LLG - Pipety serologiczne, PS, sterylne, z szeroką szyją