LLG UNIVACUUSYS SZPATUłKI PęTLE KORKI CELULOZOWE STERYLNE OBRZEżEM EZY 96-DOłKOWE PłYTKI PCR WIEKAMI USZCZELNIAJąCE TYPU DEEP WELL